Diakenen

Het woord diaken komt van het Griekse woord diakonos, dat dienaar betekent. De term komt al voor in de Bijbel: de vroegste christelijke gemeenten hadden diakens (diakenen).Het ambt van diaken is één van de ambten in de Christelijke Kerk. Het diakenambt is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid. De instelling van het diaconaat staat in de Bijbel, in het boek der Handelingen van de Apostelen (hoofdstuk 6) beschreven.

Wijk 4kent 5 diakenen en 1 jeugddiaken. In het overzicht staat in kolom twee 'bloknummers', deze komen overeen met de indelingen van straten:

 

M. (Martijn) van Veldhuizen

Vitterweg 2

0342 440483

martijnenjantine@live.nl

blok 3 en 4

P.J. (Piet) Verhoeven

Goudenstein 77

0342 490103

pietverhoeven123@gmail.com

blok 2, 5 en 6

 

M.C. (Marc) Bossenbroek

Nijenbeek 5

0342 400823

info@paxxglobalcycling.nl

blok 1, 11, 12 en 13

G. (Gijs) van Dijk

Reehorst 38

0342 414315

genl.vandijk@gmail.com

blok 7 en 8

 

R. (Rijk) van der Lit

Rooseveltstraat 18

0342 491488

rijkvanderlit@gmail.com

blok 9 en 10

 

A.J. (Arjan) Brunekreef

Wildforster 106

0342 750489

jeugddiakenbrunekreef@gmaial.com

jeugddiaken