Doopcatechese

22-11-2017 (20:00 - 21:30) | Goede Herderkerk

Als vervolg op de doop is het mooi om met elkaar terug te kijken op de doopdienst en het gesprek aan te gaan over de christelijke opvoeding en geloofsoverdracht. Hiervoor hebben we een avond belegd om met andere doopouders in gesprek te gaan. 

Het gesprek rond de geestelijke opvoeding mag gezien worden als een diepte-investering voor jullie kind en jezelf. De Heere heeft in het teken van de doop zoveel gegeven, daar kunnen we niet genoeg bij stilstaan.